หน้าหลัก > ห้องข่าว > จดหมายข่าวโครงการร่วมใจบรรเทาภัยสึนามิ

จดหมายข่าวโครงการร่วมใจบรรเทาภัยสึนามิ

จดหมายข่าวโครงการร่วมใจบรรเทาภัยสึนามิ เป็นจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ราย 3 เดือน เพื่อให้ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ รายงานกิจกรรม แจ้งปฏิทินข่าว รวมถึงข้อมูลในการติดต่อผู้รับผิดชอบโครงการ

โครงการร่วมใจบรรเทาภัยสึนามิมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนซึ่งได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โครงการนี้เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือของสถาบันคีนันแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาและสถาบันคีนันแห่งเอเซียติดต่อสถาบันคีนันฯ :
สถาบันคีนันแห่งเอเซีย
อาคารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ชั้น 2 โซนดี ห้อง 201/2 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : (662) 229-3131-2 ,(662) 2295920
โทรสาร : (662) 229-3130, (662) 229-5928
 

 Download Area
  REVIVAL Newsletter. January-June 2009 Download   |  
  REVIVAL Newsletter.September-December 2008 Download   |  
  REVIVAL Newsletter.May-August 2008 Download   |  
  REVIVAL Newsletter.January-April 2008 Download   |