หน้าหลัก > จดหมายข่าว

จดหมายข่าว

สถาบันคีนันแห่งเอเซีย ได้ดำเนินกิจกรรมที่หลากหลาย โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้สนับสนุนหลัก และพันธมิตรของทางสถาบันฯ เพื่อให้กิจกรรมเหล่านั้นได้รับการเผยแพร่ สถาบันฯจึงได้จัดทำจดหมายข่าวรายสองเดือนขึ้น โดยในปัจจุบันมีผู้สมัครรับข่าวสารเป็นจำนวนมากกว่า 7,000 ราย ท่านสมาชิกจะได้รับทราบความเคลื่อนไหวในการดำเนินกิจกรรมของทางสถาบันฯ รวมถึง กิจกรรมในอนาคตที่จะเกิดขึ้น ท่านสมาชิกสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของทางสถาบันฯ ท่านที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับข่าวสารดังกล่าว สามารถลงทะเบียนโดยกรอกข้อมูลด้านล่างซึ่งท่านสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกผ่านทางเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา Contact information

coach outlet coach outlet coach outlet

ติดต่อสถาบันคีนันฯ :
สถาบันคีนันแห่งเอเซีย
อาคารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ชั้น 2 โซนดี ห้อง 201/2 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : (662) 229-3131-2 ,(662) 2295920
โทรสาร : (662) 229-3130, (662) 229-5928
ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารของทางสถาบันฯ :
ชื่อ :
นามสกุล :
บริษัท :
อีเมล์ :
ยืนยันการสมัครสมาชิกเพื่อรับข่าวสารของทางสถาบันคีนันฯ
ยกเลิกการสมัครสมาชิกเพื่อรับข่าวสารของทางสถาบันคีนันฯ
 


      News
 

2557

 • จดหมายข่าว Vol. 2/2014 - กุมภาพันธ์
Download   |  
 • จดหมายข่าว Vol. 1/2014 - มกราคม
Download   |  
 

2556

 • จดหมายข่าว Vol. 12/2013 - ธันวาคม
Download   |  
 • จดหมายข่าว Vol. 11/2013 - พฤศจิกายน
Download   |  
 • จดหมายข่าว Vol. 10/2013 - ตุลาคม
Download   |  
 • จดหมายข่าว Vol. 9/2013 - กันยายน
Download   |  
 • จดหมายข่าว Vol. 8/2013 - สิงหาคม
Download   |  
 • จดหมายข่าว Vol. 7/2013 - กรกฏาคม
Download   |  
 • จดหมายข่าว Vol. 6/2013 - มิถุนายน
Download   |  
 • จดหมายข่าว Vol. 5/2013 - พฤษภาคม
Download   |  
 • จดหมายข่าว Vol. 4/2013 - เมษายน
Download   |  
 • จดหมายข่าว Vol. 3/2013 - มีนาคม
Download   |  
 • จดหมายข่าว Vol. 2/2013 - กุมภาพันธ์
Download   |  
 • จดหมายข่าว Vol. 1/2013 - มกราคม
Download   |  
 

2554

 • K.I.Asia NewsBtytes Vol. 3/2011 - มิถุนายน
Download   |  
 • K.I.Asia NewsBtytes Vol. 2/2011 - เมษายน
Download   |  
 • K.I.Asia NewsBtytes Vol. 1/2011 - มกราคม
Download   |  
 

2553

 • K.I.Asia NewsBtytes Vol. 4/2010 - กรกฏาคม
Download   |  
 • K.I.Asia NewsBtytes Vol. 3/2010 - เมษายน
Download   |  
 • K.I.Asia NewsBtytes Vol. 1/2010 - มกราคม
Download   |  
 

2552

 • K.I.Asia NewsBytes No.3/2009 - ตุลาคม
Download   |  
 • K.I.Asia New Bytes No.2/2009 - กันยายน
Download   |  
 • K.I.Asia New Bytes No.1/2009 - สิงหาคม
Download   |  
 

2551

 • KIAsia New Bytes - เมษายน
Download   |  
 

2550

 • KIAsia New Bytes - พฤศจิกายน
Download   |  
 • KIAsia New Bytes - กันยายน
Download   |  
 • KIAsia New Bytes - กรกฏาคม
Download   |  
 • KIAsia New Bytes - มิถุนายน
Download   |  
 • KIAsia New Bytes - เมษายน
Download   |  
 • KIAsia New Bytes - มีนาคม
Download   |  
 • KIAsia New Bytes - กุมภาพันธ์
Download   |  
 • KIAsia New Bytes - มกราคม
Download   |  
 

2549

 • KIAsia New Bytes - ตุลาคม
Download   |  
 • KIAsia New Bytes - กันยายน
Download   |  
 • KIAsia New Bytes - สิงหาคม
Download   |  
 • KIAsia New Bytes - กรกฏาคม
Download   |  
 

2548

 • Activities of The NETWORK - ธันวาคม
Download   |  
 • Community Foundation Project - พฤศจิกายน
Download   |  
 • Strategic Corporate Citizenship - ตุลาคม
Download   |  
 • Clustering for Competitiveness - กันยายน
Download   |  
 • International Education - เมษายน
Download   |  
 • Developing Socially Responsible Youth - กุมภาพันธ์
Download   |  
 • Tsunami Recovery Action Initiative - มกราคม
Download   |  
 

2547

 • Forging Multi-Sector Partnerships - พฤศจิกายน
Download   |  
 • Enhancing Economic Growth through Entrepreneurship Education & Financial Literacy - ตุลาคม
Download   |  
 • KIAsia News Bytes - สิงหาคม
Download   |  
 • KIAsia News Bytes - กรกฏาคม
Download   |  
 • KIAsia News Bytes - มิถุนายน
Download   |  
 • KIAsia News Bytes - พฤษภาคม
Download   |  
 • KIAsia News Bytes - เมษายน
Download   |  
 • KIAsia News Bytes - มีนาคม
Download   |  
 • KIAsia News Bytes - กุมภาพันธ์
Download   |  
 • KIAsia News Bytes - มกราคม
Download   |  
 

2546

 • KIAsia News Bytes - ธันวาคม
Download   |  
 • KIAsia News Bytes - พฤศจิกายน
Download   |  
 • KIAsia News Bytes - ตุลาคม
Download   |  
 • KIAsia News Bytes - กันยายน
Download   |  
 • KIAsia News Bytes - สิงหาคม
Download   |  
 • KIAsia News Bytes - กรกฏาคม
Download   |  
 • KIAsia News Bytes - มิถุนายน
Download   |  
 • KIAsia News Bytes - พฤษภาคม
Download   |  
 • KIAsia News Bytes - เมษายน
Download   |  
 • KIAsia News Bytes - มีนาคม
Download   |  
 • KIAsia News Bytes - กุมภาพันธ์
Download   |  
 • KIAsia News Bytes - มกราคม
Download   |  
 

2545

 • KIAsia News Bytes - ธันวาคม
Download   |  
 • KIAsia News Bytes - พฤศจิกายน
Download   |  
 • KIAsia News Bytes - ตุลาคม
Download   |  
 • KIAsia News Bytes - กันยายน
Download   |  
 • KIAsia News Bytes - สิงหาคม
Download   |  
 • KIAsia News Bytes - กรกฏาคม
Download   |  
 • KIAsia News Bytes - มิถุนายน
Download   |  
 • KIAsia News Bytes - พฤษภาคม
Download   |  
 • KIAsia News Bytes - เมษายน
Download   |  
 • KIAsia News Bytes - มีนาคม
Download   |  
 • KIAsia News Bytes - กุมภาพันธ์
Download   |  
 • KIAsia News Bytes - มกราคม
Download   |  
 

2544

 • KIAsia News Bytes - ธันวาคม
Download   |  
 • KIAsia News Bytes - พฤศจิกายน
Download   |  
 • KIAsia News Bytes - ตุลาคม
Download   |  
 • KIAsia News Bytes - กันยายน
Download   |  
 • KIAsia News Bytes - สิงหาคม
Download   |  
 • KIAsia News Bytes - กรกฏาคม
Download   |  
 • KIAsia News Bytes - มิถุนายน
Download   |  
 • KIAsia News Bytes - พฤษภาคม
Download   |  
 • KIAsia News Bytes - เมษายน
Download   |  
 • KIAsia News Bytes - มีนาคม
Download   |  
 • KIAsia News Bytes - กุมภาพันธ์
Download   |  
 • KIAsia News Bytes - มกราคม
Download   |  
 

2543

 • KIAsia News Bytes - ธันวาคม
Download   |  
 • KIAsia News Bytes - พฤศจิกายน
Download   |  
 • KIAsia News Bytes - ตุลาคม
Download   |  
 • KIAsia News Bytes - กันยายน
Download   |  
 • KIAsia News Bytes - สิงหาคม
Download   |  
 • KIAsia News Bytes - กรกฏาคม
Download   |  
 • KIAsia News Bytes - มิถุนายน
Download   |  
 • KIAsia News Bytes - พฤษภาคม
Download   |  
 • KIAsia News Bytes - เมษายน
Download   |  
 • KIAsia News Bytes - มีนาคม
Download   |  
 • KIAsia News Bytes - กุมภาพันธ์
Download   |