หน้าหลัก > ห้องข่าว > จดหมายข่าวธุรกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม

จดหมายข่าวธุรกิจสัมพันธ์เพื่อสังคมติดต่อสถาบันคีนันฯ :
สถาบันคีนันแห่งเอเซีย
อาคารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ชั้น 2 โซนดี ห้อง 201/2 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
Tel : +662-229-3131
Fax : +662-229-3130
ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารของทางสถาบันฯ :
ชื่อ :
นามสกุล :
บริษัท :
อีเมล์ :
  ยืนยันการสมัครสมาชิกเพื่อรับข่าวสารของทางสถาบันคีนันฯ
 

 CSR E-News
  ประกาศผลการคัดเลือกรอบสุดท้าย รางวัลองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2556 | Download   |  
  ประกาศเลื่อนกำหนดการ รางวัลองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย | Download   |  
  ประกาศผลการคัดเลือกรอบ 24 องค์กรระดับประเทศ | Download   |